TETSUYA KAKUTA

Crucified House

2001

Crucified House

架空の住宅案
Fictitious housing plan

Crucified House
Crucified House
Crucified House
Crucified House
Crucified House
Crucified House